MIHAI HOREA

 20.11. 2015 - 22.01. 2016

 

 

[ro]

deschidere: vineri, 20.11.2015, ora 19.00
Henri Barbusse 59-61, Fabrica de pensule et.3
ClujMihai Horea (b.25 martie 1926, Petea, Transilvania – d. 27 ianuarie 2014, București) e cunoscut ca unul dintre cei mai proeminenți pictori abstracți români. Și-a inceput studiile în perioada postbelică cu Nicolae Dărăscu și Camil Ressu, dar a fost cel mai mult influențat de Alexandru Ciucurencu și Hans Mattis-Teutsch. Există mărturii că în perioada de formare a fost profund interesat de Arta culorii, tratatul lui Johannes Itten, recent tradus în limba română în acea perioadă. Perioada matură a creației sale arată o preocupare profundă in căutarea relațiior armonice  între  tonuri, nuanțe, culori.

Cele câteva pânze care alcătuiesc expoziția de astăzi de la :BARIL conțin puternică amprentă a autorului lor: o candoare imaterială care ascunde, cred, obsesia de o viață a pictorului: a comunica incomunicabilul printr-o explorare nesfârșită a manifestărilor fizice ale limbajului. Mihai Horea investighează culoarea într-o manieră care pare a-l conduce înspre o zonă de securitate emoțională, un soi de peace of mind, o liniște contemplativă. Paradoxal, acest refuz al oricărui dinamism (“a sta, la el, era o ocupatie”, mărturisește undeva Anca Sârbulescu), manifestat prin aparentă monocromie a pânzelor sale, pare a-l conduce înspre o izolare suverană față de contemporaneitate. Dar însăși refuzul acestor provocări, al ostentatiilor cotidiene îl plasează pe artist într-o zonă de insecuritate, într-o o tensiune teribilă.

Acesta este metafora lui Mihai Horea, metaforă îngrijit ascunsă într-o abundență barocă de nuanțe inefabile. (Tiberiu Adelmann)

[en]

opening: friday 20.11.2015, 19.00h
59-61, Henri Barbusse, Fabrica de pensule, 3rd floor
Cluj

 

Mihai Horea (b.25 March 1926 in Petea, Transylvania – d. 27 January 2014, Bucharest) is known as one of the most prominent abstract Romanian painters. He started his studies in the immediate postwar ages with Nicolae Dărascu and Camil Ressu, but was mostly influenced by Alexandru Ciucurencu and Hans Mattis-Teutsch. It is witnessed that during his early years offormation he was obsessed by Johannes Itten's treaty The art of color, that was recently translated into Romanian in that time. His adulthood creation exhibits deep preoccupation in finding harmony relations between tones,nuances and colors.

The few canvases that make up the present :BARIL's exhibition enclose one of the strongest of the author's marks: an immaterial candor hiding, I think, a lifelong obsession - to communicate the incommunicable by an endless exploration in the realm of the language's physical manifestations. Mihai Horea searches into the colour in a way that leads him toward a zone of emotional safety, a kind of peace of mind, a contemplative tranquillity. Paradoxically, this refusal of any dynamism ("to linger is, for him, an occupation" - Anca Sârbulescu), made visible in the seeming monochromy of his canvases, appears to lead him into a state o sovereign isolation from contemporaneity. But quite by refusing the challenges of the mundane ostentatiousness, the artist puts himself into an unsafe zone of tremendous tension.

This is Mihai Horea's major metaphor, a metaphor that is carefully concea led inside a baroque abundance of ineffable nuances.(Tiberiu Adelmann)