Flondor - Veranda cu fulgi de zăpadă | vernisaj joi 31 martie 2015 ora 18

Constantin Flondor - Fulg de nea pe o tema de Leonardo, 2015, 180x180cm, pigment, pastel, acrilic și ulei pe pînză

Constantin Flondor - Fulg de nea pe o tema de Leonardo, 2015, 180x180cm, pigment, pastel, acrilic și ulei pe pînză

Vă invităm la expoziţia de pictură „Veranda cu flori de zăpadă” a artistului Constantin Flondor, găzduită de Muzeul de Artă Cluj-Napoca în perioada 31 martie – 24 aprilie 2016. Vernisajul va avea loc joi, 31 martie, ora 18.00

Titlul expoziţiei „Veranda cu flori de zăpadă” rezumă într-o formă poetică chiar conţinutul său efectiv din punct de tematic: un prim registru, cel pe care publicul îl va parcurge în primele săli de expunere, cuprinde lucrări avînd „veranda” ca loc al configurărilor picturale. Topos deja emblematic pentru artist, veranda este spaţiul manifestării unei vitalităţi organice pentru care viţa de vie, simbol christic, este elementul de expresie a aparenţelor fenomenologoice, sesizabile prin simţuri. În culoare, acest conţinut este redat în tonuri puternice, saturate, aplicate cu patimă, cu accente ce pot acredita aparenţa unui expresionism vibrant chiar în lipsa figurii umane.

Al doilea registru, dedicat unor aspecte vizibile doar ochiului minţii, cuprinde reluarea unor cercetări ce au debutat în urmă cu cîteva decenii în linia unor preocupări de factură structuralistă, sincrone cu ascensiunea structuralismului în Occidentul Europei.

Orientate către studiul naturii din perspectiva urmăririi unor raporturi numerice şi geometrice ascunse, al sesizării structurilor prime care guvernează lumea organică şi anorganică, aceste studii sunt reluate acum focalizînd asupra morfologiei fulgului de nea, parte din metamorfoza unuia din elementele primordiale, încărcat de vaste semnificaţii, apa. De data aceasta tonurile sunt reţinute, cu aparenţa unor medii neutre ce permit structurilor rezultate din cercetare să se manifeste în primul rând sub aspectul unor configuraţii geometrice cu caracter revelator.

 Această simultaneitate a registrelor indică coexistenţa şi strînsa lor interdependenţă, într-o situare seducătoare în cîmpul ideii ce consideră numărul ca expresie a unui plan transcendental. În această cheie a semnificaţiilor se situează, de altfel, întreaga operă a artistului Constantin Flondor, parte din mişcarea cu caracter spiritual Prolog, care, sub aparenţa unei întoarceri la studiul naturii „epidermice” opera de fapt cercetări ce indicau un substrat conectat la structuri invizibile dar nu mai puţin reale.

În rezumat, dincolo de plăcerea sesizării unor subtilităţile picturale şi expresive, expoziţia oferă ocazia unor meditaţii asupra raporturilor ce ţin de aparenţă şi esenţă, pentru descoperirea cărora pictura nu este doar instrumentul cu care operează ci şi mediul predilect de etalare.

Călin Stegerean